Terapia ręki

Ręka ludzka jest znakomitym narzędziem. To dzięki ręce możemy chwytać przedmioty, manipulować nimi, podpierać się i podciągać, wykonywać czynności precyzyjne. Ręka jest także istotnym organem czuciowym.

 

Za jej pomocą możemy rozróżniać przedmioty, poznawać ich wielkość, kształt, sprawdzać temperaturę, wilgotność.Ręka pełni także ważną rolę w rozwoju fizycznym – umożliwia pełzanie, czworakowanie, utrzymanie równowagi podczas chodu, przewroty w przód i tył.

Wielu doznać polisensorycznych (wielozmysłowych) dostarcza dziecku manipulacja. Dziecko, poprzez kontakt z różnymi przedmiotami, uczy się koordynować doznania płynące z różnych zmysłów. Poznaje smak, zapach, fakturę przedmiotów. Za pomocą manipulacji może również próbować zwrócić uwagę na siebie: chwyta bliskich za rękę, dotyka potwarzy, upuszcza lub stuka przedmiotami.

Niekiedy u dzieci występują zaburzenia rozwoju psychoruchowego przejawiające się małą sprawnością ręki oraz dysfunkcje w obszarze motoryki małej.

Mogą się one objawiać: 

● Niechęcią do podejmowania czynności manualnych 

● Unikaniem dotykania nowych i różnorodnych faktur

● Dostarczaniem sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych

● Nadmiernym lub za małym napięciem mięśniowym,

● Brakiem koordynacji ruchów palców, dłoni, przedramienia i ramienia, 

● Brak dokładności precyzji ruchów dłoni i palców

●Zakłóceniem koordynacji ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku,     

● Szybkością ruchu rąk nie stosowną do zadania,           

● Występowaniem współruchów                                                                                                   

● Niskim poziomem graficznym pisma ;

- niedopełnianie kształtu liter

- nieproporcjonalny układ litery

- zniekształcenie linii   

- brak łączenia liter lub łączenie niewłaściwe

- niewłaściwe zagęszczanie liter w wyrazach, nierównomierne ułożenie liter pod względem wysokości,

- niewłaściwe odstępy między wyrazami

- zmiana kierunku pochylenia liter w wyrazach i wyrazów w tekście

                                                                                 

Występujące nieprawidłowości mogą być wskazaniem do podjęcia zajęć z zakresu terapii ręki.

Terapia ręki to ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwinąć sprawność ruchową kończyny górnej, zdolność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi, wydłużenie czasu koncentracji uwagi.

Terapia poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, analizą dokumentacji dotyczącej dziecka i wnikliwą obserwacją dziecka.