Terapia ogólnorozwojowa

 

   

Terapia ogólnorozwojowa, to  specjalistyczne, zamierzone działania, mające na celu pomoc dzieciom przejawiającym zaburzenia rozwoju i zachowania.

 

Oddziaływania terapeutyczne służą uregulowaniu, usprawnieniu i wzmocnieniu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, funkcji pozna

wczych, zdolności komunikacyjnych i samodzielności.  W Gabinecie w Warszawie prowadzę z dziećmi indywidualną terapię ogólnorozwojową. Dziecko uczestniczy w różnego rodzaju aktywnościach. Ćwiczymy tu motorykę małą, koordynację wzrokowo - ruchową, prawidłową postawę, stymulujemy zmysły, rozwijamy koncentrację uwagi, uruchamiamy wyobraźnię i wrażliwość. W celu wzbudzenia w dziecku zainteresowania prowadzonymi ćwiczeniami, wprowadzam liczne urozmaicenia i wykorzystuję różnego rodzaju formy terapii, jak np. arteterapię, terapię integracji sensorycznej, zajęcia relaksacyjne.

  Na podstawie wyników badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, analizy dokumentów, wywiadu z rodziną oraz w oparciu o potrzeby i możliwości podopiecznego ustalana jest diagnoza terapeutyczna oraz zostaje opracowany  proces terapeutyczny. Wyznaczane są cele, metody i środki działania. Podopieczny wykonuje zadania specjalnie dla niego przygotowane, dobrane tak, by korygowały jego zaburzone sfery. Prowadzona jest dokumentacja procesu, w której zapisywane są mi.in uwagi o realizacji terapii oraz wyniki obserwacji bieżącej. W zależności od postępów rehabilitacyjnych podopiecznego, proces terapeutyczny ulega modyfikacji i dostosowywany jest do jego realnych możliwości.