Terapia integracji sensorycznej

  

W każdej chwili naszego życia, za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku, a także zmysłu czucia ciała (propriocepcji)  oraz specjalnego zmysłu grawitacji i ruchu ciała, do naszego mózgu trafia niezliczona ilość informacji zmysłowych (sensorycznych).

Mózg rozpoznaje te informacje, segreguje,interpretuje i odpowiada na nie właściwąreakcją.  Dzięki prawidłowej integracji tego procesu możemy zareagować odpowiednio do danej sytuacji. W przypadku, gdy dane dostarczane do mózgu są zniekształcone lub nieprawidłowo przetworzone, to ich użycie ulega zaburzeniu. Mózg oraz cały system nerwowy nie mogą bez zakłóceń integrować informacji pochodzące ze zmysłów i wtedy mówimy o zaburzonej integracji sensorycznej.  Poprawnie funkcjonujący proces integracji sensorycznej jest podstawą do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Właściwa koordynacja zmysłów jest podstawą sukcesów dziecka w całym jego życiu.

  W Gabinecie prowadzę terapię Integracji Sensorycznej, która poprzedzona jest dokładną diagnozą dziecka. Na postawie informacji uzyskanych od rodziców w trakcie wywiadu, obserwacji dziecka w czasie jego swobodnej aktywności, przeprowadzonych testów i obserwacji klinicznych, opracowany zostaje indywidualny plan terapii dla dziecka, a rodzicom zostają przekazane wskazówki terapeutyczne do pracy z dzieckiem w domu.

                                                                                                   

                 Rodzaje problemów dziecka stanowiących wskazanie do przeprowadzenia diagnozy integracji sensorycznej:

• Ruchy dziecka są niezgrabne, często upada, potyka się, traci równowagę, ma kłopoty z koordynacją ruchu   

• Szybko się męczy, sprawia wrażenie słabego

• Przejawia nienaturalny strach przed upadkiem lub wysokością

• Nie lubi gier zespołowych i zabaw sportowych, ma szczególne trudności z łapaniem i rzucaniem piłki, chodzeniem po drabinkach, równoważniach  

• Unika zabaw na karuzeli, huśtawce  

• Niechętnie przyjmuje pozycje, w których musi oderwać stopy od podłoża

• Podczas chodzenia po schodach stawia niepewnie nogi, trzyma się kurczowo poręczy                                                                           

• Długo uczy się nowych aktywności fizycznych, np. pływania, jazdy na rowerze

• Ma problemy w samodzielnym ubieraniu się, myciu, korzystaniu z toalety

• Myli stronę prawą i lewą

• Nie ma dominującej ręki

• Nadmiernie reaguje na pewne bodźce (nie lubi być dotykane, jest szczególnie łaskotliwe, źle reagują na dotyk podczas ubierania, nie lubi mycia głowy, czesania, obcinania włosów, czy paznokci)

• Często nie tolerują pewnych typów pokarmów

• Jest nadmiernie wrażliwe na zapachy                                                                                    

• Nie lubi hałasu  

• Nie lubi niektórych ubrań, narzeka na metki, rodzaj tkaniny

• Nie lubi wkładania rąk do piasku, kaszy, unikają lepienia w plastelinie, glinie, dotykania różnych faktur                                                                                                                   

• Ma problemy z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie

• Jest zbyt spokojne, powolne, bierne, unika nowych doświadczeń   

• Niechętnie pracuje w grupie, preferuje zabawy samemu     

• Cierpi na chorobę lokomocyjną 

• Trudno się koncentruje, łatwo rozprasza

• Jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się złości i obraża

• Jest nadmiernie aktywne, ruchliwe 

• Poszukuje kontaktu fizycznego, domaga się mocnych uścisków

• Nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu

• Uwielbia szybki ruch

• Często opuszcza zabawki, rozsypuje, przewraca przedmioty

• Często wymaga powtórzenia poleceń, dodatkowych wskazówek                               

• Przejawia kłopoty z nauką (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, problemy z  zapamiętywaniem).      

                                   

Przeprowadzenie diagnozy  integracji sensorycznej zalecane jest przy występowaniu u dziecka przynajmniej kilku problemów.

 

Na podstawie materiałów kursowych opracowanych przez Z. Przyrowskiego