Domowy Program Stymulacji Sensorycznej skierowany jest do rodziców i do ich dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach w Gabinecie Terapeutycznym.

Po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy przygotowuję dla dziecka indywidualny program domowego usprawniania stymulacji procesów integracji sensorycznej oraz pomagam w organizacji otoczenia dziecka w celu stworzenia warunków dostosowanych do jego potrzeb. W domu rodzice realizują z dzieckiem działania zaplanowane w ramach Domowego Programu Stymulacji Sensorycznej. Podczas spotkań odbywających się raz w miesiącu dokonuję obserwacji dziecka i analizy wdrożonych działań oraz przekazuję wskazówki terapeutyczne do dalszej pracy w domu. Z rodzicem dziecka utrzymuję stałą współpracę w celu rozwiązywania ewentualnych trudności lub wątpliwości.

Oddziaływania prowadzone w środowisku domowych mogą dostarczać dziecku wrażeń zmysłowych lub eliminować ich nadmiar, jednak nie są one terapią i nie zastąpią profesjonalnych zajęć.