Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, oligofrenopedagogiem, nauczycielem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Wiedzę i umiejętności zdobywałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, na Uniwersytecie Śląskim oraz na licznych kursach i szkoleniach. Jestem również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.  Posiadam uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI, wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Należę do członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam prowadząc wieloprofilową terapię dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi,  pracując na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych oraz prowadząc terapię indywidualną w środowisku domowym dzieci. Cały czas poszerzam wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka.

Do pracy z dzieckiem podchodzę z pasją i zaangażowaniem. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowanie swojego działania do jego potrzeb, wyrównywanie i kompensacja braków, ale także aktywizacja i wzmacnianie niezaburzonych funkcji, odkrywanie i rozwijanie zdolności.                                                                                 

Duże znaczenie przywiązuję również do współpracy z rodzicami, ponieważ trudności, jakie przejawia dziecko bardzo często wpływają na obszary codziennego życia i mogą odbijać się na funkcjonowaniu całej rodziny. Rodzice będąc głównymi opiekunami dziecka kierują jego rozwojem i wychowaniem i niemalże w każdej minucie życia swojego dziecka mają możliwość wspomagania, kontroli i obserwacji. Dlatego wspólna praca rodziców i terapeuty z dzieckiem, stały kontakt rodziców z terapeutą i wzajemne przekazywanie oraz omawianie zmian w funkcjonowaniu dziecka, stwarzają najlepsze warunki dla rozwoju psychoruchowego dziecka, co wpływa nie tylko na rozwój samego dziecka, ale także na funkcjonowanie całej rodziny.

 

 

Marta Ciechanowicz