Gabinet Terapeutyczny Dar Terapii to miejsce stworzone szczególnie z myślą o dzieciach, ale również o ich rodzinach. Głównym celem działalności Gabinetu Terapii w Warszawie jest wspieranie rozwoju dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Prowadząc terapię integracji sensorycznej oraz zajęcia ogólnorozwojowe, wszechstronnie stymulujące rozwój,  uaktywniam i usprawniam funkcje psychomotoryczne dziecka,  by mogło ono czerpać radość z poznawania świata i rozwijało się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.      

Zajęcia realizowane w Gabinecie Terapeutycznym  przeznaczone są dla dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji w zakresie rozwoju ruchowego, psychoruchowego, integracji sensorycznej, ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mają formę pracy indywidualnej. W terapii wykorzystuję specjalistyczny oraz bezpieczny sprzęt, a także atrakcyjne pomoce, co sprawia, że terapia prowadzona jest w przyjemnej i zabawowej atmosferze. Zapewniam kompetentnie prowadzoną terapię, indywidualne podejście, miły i ciepły klimat oraz pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów rodzicielskich i wychowawczych.