• Konsultacja pedagogiczna

  • 60 min - 100,00 zł

 

 • Diagnoza Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej 

  •  cena: 350,00 zł

    Diagnoza obejmuje 3/4 spotkania:

-  wywiad z Rodzicem/Opiekunem

- spotkanie z dzieckiem (przeprowadzenie testów, prób klinicznych, obserwacji)

- spotkanie z Rodzicem/Opiekunem (omówienie wyników diagnozy,przekazanie pisemnej diagnozy z programem terapii i wskazówkami ćwiczeń w domu)

 

 • Terapia Integracji Sensorycznej

45 min - 90,00 zł

60 min - 100,00 zł

 

  • Terapia ręki

45 min - 90,00  zł

60 min - 100,00 zł

 

  • Terapia ogólnorozwojowa

45 min - 90,00 zł

60 min - 100,00 zł

  

• Domowy Program Stymulacji Sensorycznej

700,00 zł/ 1 m-c

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami rozliczania zajęć zawartymi

 

w regulaminie.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach