• Konsultacja pedagogiczna

  • 60 min - 80,00 zł

 

 • Diagnoza Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej 

  •  cena: 300,00 zł

    Diagnoza obejmuje:

-  wywiad z Rodzicem/Opiekunem

- 2 - 3 spotkania z dzieckiem

- spotkanie z Rodzicem/Opiekunem (omówienie wyników diagnozy,przekazanie pisemnej diagnozy z programem terapii i wskazówkami ćwiczeń w domu)

 

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 Ilość spotkań w tygodniu

 Czas trwania zajęć

Płatność jednorazowa po każdych zajęciach

 Pakiet miesięczny

1

45 min

80,00 zł

300,00 zł

2

45 min

80,00 zł

590,00 zł

1

60 min

90,00 zł

330,00 zł

2

60 min

90,00 zł

650,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Terapia ręki

Ilość spotkań w tygodniu

Czas trwania zajęć

Płatność jednorazowa po każdych zajęciach

Pakiet miesięczny

1

45 min

80,00 zł

300,00 zł

2

45 min

80,00 zł

590,00 zł

1

60 min

90,00 zł

330,00 zł

2

60 min

90,00 zł

650,00 zł

 

  • Terapia ogólnorozwojowa

Ilość spotkań w tygodniu

Czas trwania zajęć

Płatność jednorazowa po każdych zajęciach

Pakiet miesięczny

1

45 min

70,00 zł

260,00 zł

2

45 min

70,00 zł

510,00 zł

1

60 min

80,00 zł

290,00 zł

2

60 min

80,00 zł

570,00 zł

  

• Domowy Program Stymulacji Sensorycznej

      • 200,00 zł/ 1 m-c

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami rozliczania zajęć zawartymi

 

w regulaminie.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach